– Småviltjaktkort gäller endast för de områden som är inom de rödmarkerade gränserna.

– Sportfiskekort gäller för de områden som är inom både de röd- och blåmarkerade områdena.

Undantaget för fisket är sjöarna Sopperojärvi och Ylinen Ahvenjärvi som är utarrenderade.

 

Våra Marker

Samfällighetens ägor är fördelade på tre större områden enligt följande:

·        Vittangiälvsskiftet, som är det största och omfattar ca 14 000 hektar

·        Saarivaaraskiftet (söder om Lannavaara) är på ca 1 600 hektar

·        Rajamainenskiftet (norr om Övre Soppero) är på ca 1 500 hektar

Förutom dessa skiften omfattar de samfällda ägorna även ett antal båtplatser i byarna Övre Soppero, Nedre Soppero och Lannavaara, så kallade upplagsplatser (industritomter), grustäkt och skogsbilvägar. Dessutom ett antal ströängar om totalt ca 300 hektar.

Skogsbruket har alltid varit koncentrerat till Vittangiälvsskiftet. De övriga skiftena används i stort sett för friluftsliv i form av jakt, fiske och stugbebyggelse.

Samfälligheten äger dessutom vattenrätten i Lainioälven och större vattendrag inom samfällighetens område även där marken är i privat ägo. Samfälligheten ingår som näst störste delägare i Jukkasjärvi Sockens Skogsallmänning. Sockenallmänningen förvaltar stora arealer skogar, fiskevatten och jaktmarker på flera ställen inom Jukkasjärvi socken. Alla delägare i Soppero Byars Samfällighetsförening ingår dessutom enskilt som delägare i Sockenallmänningen, med rätt till t.ex. jakt och fiske inom Sockenallmänningens områden.