Sportfiske

Allmänna villkor för fiskekort
Fiskekort skall lösas av icke ägare i samfälligheten.
Kortet skall medföras vid fiske och på uppmaning uppvisas för fisketillsyningsman eller fiskerättsägare.

Fisketillstånd gäller inte i sjön Sopperojärvi och Ahvenjärvi.
Det är fiskarens skyldighet att informera sig om den exakta belägenheten för områden där fiskerätten gäller.
Fiske för avsalu är inte tillåten.
Fiskelagen (1993:787), förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen (fiskeförordningen) samt i föreskrifter i Fiskeriverkets författningssamling (FIFS) tillämpas alltid om de är strängare än Soppero Byars Samfällighetsförenings regler.

Observera
Vid raketuppskjutningar från Esrange är det förbjudet att vistas inom vissa områden (A-zonen).

Försäljning av fiskekort

Fiskekort finns till försäljning på följande ställen:Lannavaara:           Kristallen AB
                                     Handlarn

Övre Soppero:      Blinds Bensin och Kiosk

Vittangi:                   OK/Q8

Kiruna:                     Vildmarkshörnan, Föreningsgatan 7                       

Du kan också maila oss så ordnar vi fiskekort till er via post efter att betalning skett enligt överenskommelse.

Fiskekort gäller i alla vatten inom det röda och blå områderna.
Undantag för detta är när Samfällighetsföreningen arrenderat ut vatten till privata aktörer.

Idag är Sopperojärvi och Ahvenjärvi utarrenderat för plantering av privata aktörer. Du kan kontakta dessa för mer information.

Sopperojärvi
Tord Nilsson

Ahvenjärvi
Äventyr i Lannavaara AB