Sommararbeten 2018

Båtplats salomon ranta

Förbättringsåtgärder genomförs på samfällighetens båtplatser, Salomon ranta har shaktats av och har fått en ny marköverbyggnad av dränerande förstärkningslager samt ett bärlager som avtätning för körytor. Bärlagret utgör ett slit och förbrukningsmaterial som med tiden kommer att eroderas av vårfloder och högvatten, därför kommer det vara en återkommande hantering med denna toppyta som vi sparsamt hantera i körytorna.  

Vägförbättringsåtgärder Kautisvaaravägen

Ställen där trummor är igensatta kommer på sikt att förstöra vägen som i ovanstående bild,  just denna sektion fick en helt ny trumma. Se sista bilden för resultatet

Efter Kautisvaara vägen renoveras trummobjekt som har antingen kolapsat  eller skapat hål i vägbanan, i vissa fall repas befintliga trummor som i fallet ovan, i andra fall där själva trumma skadats byter vi ut hela trumman.

loading...