Arbetet med att förbättra lekbottnar i Kuormakkabäcken

Kuormakkabäcken
Arbetet med att återställa lekbottnarna i bäcken slutfördes i augusti 2020. Detta för att långsiktigt förbättra och säkerställa bra fiske framöver. Enligt tidigare stämmobeslut gäller fiskeförbud i bäcken fram till 1 juli 2023.
En förkortad version av rapporten hittar du under ”Dokument”.
Projektet genomförande har möjliggjorts med medel från
                           

  Sommaren 2020 - Kartläggning av båtplatser

Kartläggning av båthus och kurar på samfällda båtplatser.
 
Samfällighetsföreningen förvaltar ett antal samfällda båtplatser i Sopperobyarna.
I förvaltningsansvaret ingår en skyldighet att känna till vilka byggnader och vem som är ägare till dessa som finns på de samfällda båtplatserna. Med anledning av detta har samfällighetsföreningen startat en kartläggning av befintliga båthus och kurar under 2020.
 
Samtliga byggnader på de samfällda båtplatserna kommer därför att få en unik information om den pågående kartläggningen. Ägarna uppmanas där att meddela till samfälligheten det unika namn som byggnaden har på tilldelats tillsammans med namn, adress, telefonnummer och ev. e-post.
 
Observera att det framöver alltid krävs samfällighetens tillstånd för att uppföra båthus eller kurar på de samfällda båtplats

 2019

Året är slut en del saker och projket har genomförts vid samfällighets föreningen ett av de större projekten för året 2019 var trumbytet efter Sattajärvi vägen nedan finns ett litet bild kollage som visar bytets händelse förlopp.

Sommararbeten 2019

Trumbytet sattajärvi vägen, på bilden ser man hur botten på trumman har tryckts upp

Trumman var helt söndervittrad under vatten nivån

Den nya trumman lastad och på väg

Nya trumman på plats, ett rekord snabbt och väl utfört arbetet men gott incitament fanns hos entreprenören som hade alla sina tillgångar på vägslut sidan...

loading...