Årstämma 2020 Stämmohandlingar finns under dokument

 2019

Året är slut en del saker och projket har genomförts vid samfällighets föreningen ett av de större projekten för året 2019 var trumbytet efter Sattajärvi vägen nedan finns ett litet bild kollage som visar bytets händelse förlopp.

Sommararbeten 2019

Trumbytet sattajärvi vägen, på bilden ser man hur botten på trumman har tryckts upp

Trumman var helt söndervittrad under vatten nivån

Den nya trumman lastad och på väg

Nya trumman på plats, ett rekord snabbt och väl utfört arbetet men gott incitament fanns hos entreprenören som hade alla sina tillgångar på vägslut sidan...

loading...