Ställföreträdare


Om en fastighet har 3 eller fler delägare måste det, enligt ”Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter” finnas en utsedd ställföreträdare. Ett antal fastigheter inom Samfällighetsföreningen saknar ställföreträdare.

I slutet av 2011 eller senast i början av 2012 är det planerat att en utdelning av ekonomiska medel skall ske från Samfällighetsföreningen. Till fastigheter med 3 eller fler delägare kommer hela fastighetens totalbelopp att skickas till ställföreträdaren. Det är därför av största vikt att alla fastigheter snarast utser ställföreträdare. Om ställföreträdare inte finns utsedd, riskerar fastighetens utdelning att hamna hos fel person.

Registrering av ställföreträdare görs hos Lantmäteriet på blankett: ”Ansökan i inskrivningsärende – Ställföreträdare”.