Skogsbilvägar
Samfällighetsföreningen äger och förvaltar följande skogsbilvägar:

Kivivaaravägen, ca 2 km, är en avtagsväg från Viikusjärvivägen som i sin tur utgår från Lannavaara.

Palovaaravägen, ca 4,5 km, utgår från allmänna vägen mellan Nedre Soppero och Lannavaara just innan ankomsten till Lannavaara by.

Sattajärvivägen, ca 6 km, utgår från väg E45 vid bron över Lainioälven i Nedre Soppero. Den första delen av vägen är en allmän väg till byn Tuolpukka.

Samfällighetsföreningen är dessutom störste enskilde (41%) ägare av Maltosrovavägen, som är ca 22 km lång och utgår från väg E45 cirka 15 km norr om Vittangi.
Vägen går till Samfällighetsföreningens största skogsskifte. Maltosrovavägen förvaltas av en särskild vägförening.

De 100% ägda vägarna är kostnadsfritt öppna för alla under barmarksperioden. Dock kan avstängningar förekomma under förfalloperioder.

För Maltosrovavägen gäller särskilda regler.