Medfinansiering

Soppero Byars Samfällighet stöttar utveckling och aktiviteter i området. Du kan söka om stöd hos oss för tex. upprustning av vägar, eller andra saker som är till gagn för byarna. Vi är också delaktiga i projekt för att utveckla våra marker, turistiskt och öka naturupplevelsen för våra ägare och för besökare.

Tänk på att om du vill söka om något stöd från oss kontakta gärna någon i styrelsen för mer information.