Grustäkten

Vi äger en mindre grustäkt ca 2 km norr om Övre Soppero. Vi har ett löpande avtal med en entreprenör som sköter grustäkten åt oss.

Entreprenör är Lannavaara Åkeri och Taxi AB. Avtalet gäller tillsvidare.
Avtalet innebär att
Samfällighetsföreningen har upplåtit rätten att sälja naturgrus från grustaget till entreprenören

Försäljning får endast ske till
delägare och enbart för
husbehov.
Delägare har dock rätt att för eget bruk själv hämta mindre mängd grus på anvisat område.

Priset för gruset bestäms av
Samfällighetsföreningen.

Priset är för närvarande:
Tio (10)kr per kubikmeter
exkl. moms