Esrange

Soppero Byars Samfällighetsförening har en långvarig relation med Svenska Rymdbolaget om Esrange raketskjutfält.  Det första avtalet tecknades redan i början av 1960-talet. Då var det ESRO (den Europeiska rymdorganisationen) som var motpart.

Avtalet med Rymdbolaget innebär att:

 ”Samfällighetsföreningen medger att Rymdbolaget för verksamheten vid raketbasen Esrange inom Kiruna kommun får förfoga över ett av Samfällighetsföreningen tillhörigt område. Området omfattar dels den så kallade zonen A, dels också utvidgade zonen A samt delar av zonen B. Området kallas gemensamt för Nedslagsområdet”

Avtalet innebär ett kraftigt intrång och begränsar såväl skogsbruket som friluftslivet. För detta intrång erlägger Rymdbolaget en årlig ersättning till Samfällighetsföreningen. Det nuvarande avtalet gäller fr o m 1 januari 2011 t o m 31 december 2015.