Byasamfälligheten har ett mandat att kunna ge stöd om max 30 000 kr per år till olika projekt i bygden.

Detta är inget som egentligen har med mark och vatten att göra, men är beviljat av årsstämman. Stödet kan ges till olika evenemang som ofta arrangeras av någon förening i byn. Vi ger inte bidrag till drift eller fasta kostnader. Stöd är till för att främja utvecklingen i området.

Har du en bra ide eller ett evenemang som kan passa?
Vill du dra igång något spännande i området?

Ta kontakt med någon i styrelsen
Vi kräver en skriftlig ansökan med utförlig redovisning om vad pengarna skall användas till. För att betala ut detta krävs ett styrelsebeslut.
Vi ser gärna också en liten rapport efter att ni mottagit stöd från oss, då vi vill arkivera detta i samfällighetens arkiv.

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!