Regler för Älgjakt

Jakt/delägare/övriga
För jakt inom Samfällighetens marker gäller olika regler beroende på om det är älgjakt eller småviltjakt.

Älgjakt
Älgjakten är förbehållen delägarna och deras familjer. Som familj räknas
delägare, delägares make/maka/sambo, delägares barn och delägares föräldrar.
De som avser att jaga älg måste anmäla sig på särskild blankett. anmälan till flera jaktlag är tillåtet

1. Anmälan skall ha inkommit till Samfällighetsföreningen senast 15 juli.
Jaktavgiften är 500:- per person/jaktlag. Jaktavgiften skall också ha inkommit till Samfällighetsföreningen senast 15 juli.

Efteranmälan enligt nedan samt förseningsavgifter
2. Anmälan till jakt och inbetalning av jaktavgift inkomna mellan 16-31 juli   erläggs med 1000:-/person/jaktlag 

3. Anmälan till jakt och inbetalning av jaktavgift inkomna mellan 1-15 august erläggs med 2000:-/person/jaktlag

Anmälningar efter 15 Augusti handläggs inte

För närvarande finns det 4 olika jaktområden/lag. De är Sekkujoki norra, Sekkujoki södra,Soppero norra (Rajamainen) och Saarivaara.

Kontaktuppgifter till Jaktledare
Sekkujoki Norra          Jesper Tornéus                           Telefon: 0702310485
Sekkujoki Södra          Ulf Österman                              Telefon: 0705441470
Raijamainen                 Jan Johansson Klein               Telefon: 0706754446
Saarivaara                      Leif Johansson                          Telefon: 0702321743

Älg med kalv på våra marker
Foto: Evald Teofiliusson

Ställföreträdare för jaktlag klicka här för anmälningsblankett älgjakt.

Avgiften skall vara betald senast 15 juli, annars beläggs anmälan med en högre avgift.