Nätfiske

Delägare

Delägare och delägares familj äger rätt att kostnadsfritt fiska med spö och max 5 nät i vatten tillhöriga Soppero Byars Samfällighetsförening. Som familj räknas delägares
make/maka/sambo, barn och föräldrar. Behörighet som delägare/familj skall kunna styrkas i samband med fiske. 

Mantalsskrivna eller stugägare i byarna får köpa årskort för fiske med spö och max 5 nät.

Kortet är ett familjekort och gäller för alla som är skrivna på samma adress.