Fångstrapportering

Sopperobyars samfällighetsförening samverkar med länsstyrelsen i Norrbotten för att få en överblick av hur mycket fisk som fångas i våra vatten.
Samtliga fiskare inklusive delägare uppmanas att fylla i blanketten.
Avrapportering för delägare sker i slutet av augusti. Övriga fiskare efter utgången av fiskekort.