Stipendium
Sedan 2009 delar Samfällighetsföreningen ut ett stipendium till elever i avgångsklassen (årskurs 2) vid högskoleutbildningen i Lannavaara. Stipendiet är på 10 000:-, som utdelas antingen till en elev med hela beloppet eller till två elever med vardera 5 000:-. Stipendiet utdelas vid varje examen. Dvs. vartannat år.


 
 

Ansökningsbanketter kommer finnas tillgängliga i god tid innan examen.